pokus

ALOIS ŠTYNDL

>>>Galerie<<<

Estu bonvenaj !

autoportret

Sub la Afrika suno (memportreto) - 2007


Alois ŠTYNDL….denaska pragano (6.3.1950),
malgraǔ finstudinta teknikisto (konstru-inĝeniero akvoekonomo), lia animo dum la tuta vivo prefere inklinas al travivaĵoj, kiujn al li donas restado en la naturo kaj vojaĝado tra fremdaj landoj, kiujn travivaĵojn li akiras per aǔskultado de bela muziko kaj alportas la mondon de la vidartoj ..... kaj entute, strebas vivi kun malfermitaj okuloj kaj provas ĉiujn ĉi belaĵojn ensorbi.


Liaj pentristaj komencoj
1975, kiam la parton de sia
dediĉis al unuaj praktikaj
al ekkonado de laboro kun ili
linoleo kaj de terebinto restis por


La praktika vivo post la
forŝovis, sed post dudekjara
impresoj, scioj kaj travivaĵoj
pentrista stablo kaj nun sian
pasigas per registrado de sentoj
Medina datiĝas en la jarojn 1971 -
studenta libera tempo li
kontaktoj kun ole-farboj kaj
- la odoro de farboj, de
li ĝis nun la aromo loganta al paletro.


lernejo lin de la paletro
interrompo la akumulitaj
lin denove alkondukis al la
liberan tempon li plejparte
kaj humoroj el siaj vojaĝoj.

Medino en Bizerto (Tunizio) - 2008


kostel

La preĝejo de S-taj Johano kaj Paǔlo (Prago-Korteň) - 2006


Li estas fiera pri tio, ke li estas aǔtodidakto kaj amatoro kaj neniel li kaŝas, ke lia pentromaniero estas influita de pririgardado kaj studado de ĉiuj bildoj, kiuj plaĉis al li en galerioj de ne nur eǔropaj urboj, kiujn li vizitis.

Lia plej granda travivaĵo en la sfero de la vidarto laǔ li estas la vizito de la ekspozicio de Paul Cézanne, kiu denove efektiviĝis en Parizo en la jaro 1995 post cent jaroj ekde lia unua kompleta, tiam "skandala" ekspozicio.


 
Muta naturo IV. - 2007
 
Bretonio, sunsubiro (Francio) - 2008

La longaj horoj, pasigitaj kun paletro en la mano, estas por li balzamo por la animo, ĉar estas neimageble trovi lin ĉe pentrado sen aǔskultado de muziko, precipe de la plej bela formo, kiu estas por li la opero. Speciale nun, kiam pensiulo havas multan tempon por dediĉi al siaj hobioj.


 
La vojo al S-ta Johano (Buštěhrad) - 2001
 
L´ Angle sur l´ Anglin (Francio) - 1999

Tiamaniere mergita en motivojn, kiujn li en la naturo kolektis, kaj en belajn tonojn, de kiuj li estas ĉirkaǔata, li klopodas realigi sian vidmanieron de la mondo - kiel simfonion de beleco en la melodioj de koloroj, metataj sur la tolon ......


La prezento de verkoj:
- La aǔtora ekspozicio en SUDOP PRAHA a.s.: ĉiujare en la jaroj 1997 - 2012, 2014, 2016
- Salono de vidartistoj - Prago la Ekspoziciejo en la kadro de la kampanjo „Prago – la Eǔropa Urbo de Kulturo“: junio - julio 2000
- La aǔtora ekspozicio en la Teatro Orfeo, Prago 5: aprilo 2001
- „4. Salon d´Art et Création“ - CHÂTELLERAULT (Francio): septembro 2002

 

Nuda figuro V. - 2007

 
Kanalo de Vchýnice, Ŝumavo - 2005
- La aǔtora ekspozicio en Levallois-Perret, PARIZO: oktobro 2002
- La aǔtora ekspozicio en la palaco MPF Assurances, TOURS (Francio): majo 2004
- La aǔtora ekspozicio en la palaco COFACE, PARIZO-LA DÉFENSE: junio 2004
- La autora ekspozicio en la Biblioteko de Prago 13-Stodůlky: Majo - Junio 2013


La vojo al S-ta Johano (Buštěhrad) - 1997

- Ekspozicio de pentraĵoj de artistoj el Prago 13 en la Urbodomo, Prago 13, Stodůlky - junio 2013
- 2. la autora ekspozicio en la Biblioteko de Prago 13-Stodůlky: septembro - oktobro 2013
- 3. la autora ekspozicio en la Biblioteko de Prago 13-Stodůlky: februaro - aprilo 2015
- La autora retrospektiva ekspozicio de la 65-a naskiĝtago kaj la 20-a datreveno de la arto de la pentrarto en la Salono de Ekspozicioj "Hagibor" en Prago 10: octobro 2015

 

Nuda figuro VIII. - 2009

 
Nokta en la Alpoj (Svislando) - 2012

- 2. la autora retrospektiva ekspozicio en la Salono de Ekspozicioj "Hagibor" en Prago 10: 9.11. - 20.12. 2016
- 3. la autora retrospektiva ekspozicio en la Salono de Ekspozicioj "Hagibor" en Prago 10: 13.9. - 22.10. 2017
- "Impresoj de Francio" - Autora ekspozicio en "Kafo 35" (Franca Instituto) en Prago 1: januaro-februaro 2018
- 4. la autora retrospektiva ekspozicio en la Salono de Ekspozicioj "Hagibor" en Prago 10: 11.10. 2018 - 6.1. 2019
- 4. la autora ekspozicio en la Biblioteko de Prago 13-Stodůlky: 4. - 28.6. 2019
- 5. la autora retrospektiva ekspozicio en la Salono de Ekspozicioj "Hagibor" en Prago 2: 5.11. 2019 - 31.1. 2020

 

Vintra vespero - 2014

 
Nuda figuro XIII. - 2015

- Retrospektiva ekspozicio de aŭtoro en la kafejo de la Pensiono Charles Jordan, Prago 7: 18.2 - 31.3.2020
- 5. la autora retrospektiva ekspozicio en la Biblioteko de Prago 13-Stodůlky: 2.7. - 27.8. 2020
- Retrospekta ekspozicio de aŭtoro en la Juda Urbodomo, Prago 1: 3.9. - 17.9. 2020 kaj 3.9. - 22.9. 2021
- Aŭtora retrospekta ekspozicio en la Urbodomo de Prago 13, Stodůlky: 8.11. - 26.11. 2021
- 6. la autora retrospektiva ekspozicio en la Salono de Ekspozicioj "Hagibor" en Prago 10: 4.4. - 9.6. 2022
- 6. la autora retrospektiva ekspozicio en la Biblioteko de Prago 13-Stodůlky: 7.9. - 30.9. 20222


Liaj bildoj estas en privataj kolektoj ne nur en Bohemio, sed ankaǔ en iuj eǔropaj landoj (Francio, Svislando, Germanio, Pollando, Italio, Ukrainio, Belgio), en Afriko (Tunizio) kaj en Nordameriko (Kanado).


E-mail: alois.styndl (@) seznam.cz
Paĝoj fonditaj: aprilo 2009
>>>Galerio<<<