pokus

ALOIS ŠTYNDL

>>>Galerie<<<

Dobro došli !

autoportret

Pod afričkim suncem (autoportret) – 2007 g.


Alois ŠTYNDL… rođen u Pragu (6.3.1950g.)
Iako je završio tehnički fakultet (građevinski inženjer – smjer voda), njegova duša čitav život teži doživljajima koji čovjeku pruža boravak u prirodi, putovanje u druge zemlje,radost koju donosi svijet likovne umjetnosti i uživanje u slušanju lijepe glazbe....... On uostalom, nastoji živjeti otvorenih očiju i pokušava usisati u sebe sve ove ljepote.


Njegovi slikarski početci
– 1975 godine, kada dio
vremena poklanja prvim
uljanim bojama i.
njima. Miris boja, ulja od
do danas mirisom, koji mami


Praktički čitav život poslije
od palete, ali nakon
vraća se slikarskom stalku
slobodno vrijeme u bilježenju
utisaka,doživljaja, osjećaja i
prilikom svojih skitnji
prirodom i s putovanja
Medina vezani su za period od 1971
slobodnog studentskog
praktičnim dodirima sa
upoznavanjem načina rada sa
ana i terpentina, je ostalo.
na rad i stvaranje.


završetka škole je odvojen
dvadesetogodišnje pauze
dje provodi sve svoje
slikanju nakupljenih
raspoloženja, koje je stekao
slikanju nakupljenih
širom svijeta.

Medina u Bizerti (Tunis) – 2008 g.


kostel

Crkva sv. Jana i Pavla (Prag-Krteň) – 2006 g.


Ponosan da je samouk i amater nikako ne krije, da na njegovo slikanje utiče proučavanje i studiranje svih slika, koje mu se dopale,a koje je vidio u galerijama ne samo europskih gradova..

Kao največi doživljaj u oblasti slikarske umjetnosti smatra posjetu izložbi Paula Cézana, koja se ponovo održala u Parizu 1995 g., nakon sto godina od njegove prve, tada „skandalozne“ ekspozicije.


 
Kutak – 2007 g.
 
Bretagne (Francuska), zapad sunca – 2008 g.

Dugi sati, provedeni s paletom u ruci, za njega su melem za dušu, jer nemoguće je zateći ga kako slika, a da ne sluša glazbu, osobito njemu dragu, a to je operna glazba. Pogotovo sada, kada umirovljenik ima puno vremena posvetiti se svojim hobijima.


 
Okolina Buštehrada (Češka) – 2001 g.
 
L´Angle sur l´Anglin (Francuska) - 1999 g.

Tako uronjen u motive, koje je skupio u prirodi i ljepe tonove, kojima je okružen, teži da svoje poglede na svijet prenese na platno - kao simfoniju ljepote u melodiji boja......


Prezentacija radova:
- Autorska izložba u SUDOP PRAHA a.s.: godišnje u godinama 1997 - 2012, 2014, 2016
- Salon likovnih umjetnika, Prag-Palača izložba u okviru pothvata „Prag-Europski grad kulture 2000" g.: lipanj/srpanj 2000 g.
- Autorska izložba u „Kazalištu Orfeus“, Prag: travanj 2001 g.
- 4. salon Art et Création, Chatellerault (Francuska): rujan 2002 g.

 

Akt V.– 2007 g.

 
U južnoj Češkoj – 2005 g.
- Autorska izložba u BISTRO-LEVALLOIS-PERRET, PARIZ: oktobar 2002 g.
- Autorska izložba u palači “MPF Assurances”, TOURS (Francuska): svibanj 2004 g.
- Autorska izložba u palači „COFACE“, PARIZ-Défense: lipanj 2004 g.
- Autorska izložba u Knjižnici u Pragu 13, Stodůlky: svibnja - lipanj 2013 g.

Okolina Buštehrada (Češka) – 1997 g.

- Izložba slika umjetnika iz Prague 13 u Gradskoj vijećnici Pragu 13, Stodůlky - lipnja 2013 g.
- 2. autorska izložba u Knjižnici u Pragu 13, Stodůlky: rujan - oktobar 2013 g.
- 3. autorska izložba u Knjižnici u Pragu 13, Stodůlky: veljača - travanj 2015 g.
- Autorska izložba u Izložbenom prostoru "Hagibor" u Pragu 2: oktobar 2015 g.

 

Akt VIII. - 2009 g.

 
Nokturno u Alpama (Švicarska) - 2012 g.

- 2. autorska izložba u Izložbenom prostoru "Hagibor" u Pragu 10: studeni - prosinac 2016 g.
- 3. autorska izložba u Izložbenom prostoru "Hagibor" u Pragu 10: rujan - oktobar 2017 g.
- "Dojmovi iz Francuske" - Autorska izložba u "Café 35" (Francuski Institut) u Pragu 1: siječanj - veljača 2018 g.
- 4. autorska izložba u Izložbenom prostoru "Hagibor" u Pragu 10: oktobar 2018 g. - siječanj 2019 g.
- 4. autorska izložba u Knjižnici u Pragu 13, Stodůlky: lipanj 2019 g.
- 5. autorska izložba u Izložbenom prostoru "Hagibor" u Pragu 10: studeni 2019 - siječanj 2020 g.

 

Zimska večer - 2014

 
Akt XIII. - 2015

- Autorova retrospektivna izložba u Kafiću Mirovina Charles Jordan, Prag 7: veljača - ožujak 2020 g.
- 5. autorska izložba u Knjižnici u Pragu 13, Stodůlky: 2.7. - 27.8. 2020 g.
- Autorska retrospektivna izložba u Židovskoj gradskoj vijećnici, Prag 1: 3.9. - 17.9. 2020 g. i 3.9. - 22.9. 2021 g.
- Autorska retrospektivna izložba u Gradskoj vijećnici Praga 13, Stodůlky: 8.11. - 26.11. 2021 g.
- 6. autorska izložba u Izložbenom prostoru "Hagibor" u Pragu 10: 4.4. - 9.6. 2022 g.
- 6. autorska izložba u Knjižnici u Pragu 13, Stodůlky: 7.9. - 20.10. 2022 g.


Njegovi likovi se nalaze u privatnim zbirkama ne samo u Češkoj, nego i u nekim europskim zemljama (Francuska, Švajcarska, Njemačka, Poljska, Italija, Ukrajina, Belgija), u Africi (Tunis) i u Sjevernoj Americi (Kanadi).


E-mail: alois.styndl (@) seznam.cz
>>>Galerija<<<