pokus

Alojz ŠTINDL

>>>Galerie<<<

Dobrodošli!!!

autoportret

Pod afričkim suncem (Autoportret) - 2007 g.


Alojz (Alois) ŠTINDL.... rođeni Pražanin (6.3.1950. godine).
Mada je završio Tehnički fakultet (građevinski inženjer vodoprivrede), njegova duša je cijelog života težila doživljajima koji čovjeku pružaju trenuci provedeni u prirodi i na putovanjima po tuđim zemljama koje ljudima donosi svijet likovne umjetnosti i slušanje lijepe muzike ... .... i uopšte ..... trudi se da živi život širom otvorenih očiju i pokušava da apsorbuje sve lijepe stvari.


Njegovi slikarski počeci
godine kada je Štindl dio
vremena posvetio prvim
uljanim bojama i -
slikarstva. Miris boja,
njemu i dan danas pobuđuju


Poslije završetka fakulteta,
da ostavi paletu po strani,
dvadesetogodišnje pauze
i doživljaji ga ponovo tjeraju
ispred slikarskog stalka, a i
provodi prenošenjem na
raspoloženja koje mu pružaju
Medina datiraju od 1971.-1975.
svog slobodnog studentskog
praktičnim susretima sa
upoznavanjem svijeta
lanenog ulja i terpentina u
težnju za slikanjem.


praktičan život ga je naterao
međutim, poslije
nagomilani dojmovi, spoznaje
na slikanje pa ponovo staje
danas većinu svog vremena
platno svojih osjećaja i
boravak u prirodi i dojmova sa putovanja.

Medina u Bizerti (Tunis) - 2008 g.


kostel

Crkva svetog Jana i Pavla (Prag-Krtenj) - 2006 g.


Štyndl je ponosan što je samouk i amater i nikako ne skriva to da je na njegov slikarski rukopis uticalo gledanje i studiranje svih slika koje su privukle njegovu pažnju u galerijama evropskih i drugih gradova.

Svojim najvećim doživljajem na području likovne umjetnosti Štindl smatra posjetu izložbi Pola Sezana koja je priređena u Parizu 1995. godine, dakle, sto godina poslije njegove prve, tada „skandalozne“ izložbe.


 
Mrtva priroda IV. - 2007 g.
 
Bretanj, zalazak sunca (Francuska) - 2008 g.

Dugi časovi provedeni sa paletom u ruci – to je balzam za njegovu dušu jer ga je teško zateći kada slika a da pritom ne sluša muziku, i to posebno u obliku koji on najviše voli - operu.


 
Okolica Buštehrada (Češka) - 2001 g.
 
L´Angle sur l´Anglin (Francuska) - 1999 g.

Uronjen u motive koje je našao u prirodi, okružen lijepim tonovima, Štyndl se trudi da izrazi svoj pogled na svijet kao simfoniju ljepote sa melodijom boja koje polaže na platno.....


Prezentacija radova:
- Autorska izložba slika u SUDOP PRAG a.s.: godišnje 1997. - 2012. god., 2014. god., 2016. god.
- Salon likovnih umjetnika – Praški Velesajam, u okviru priredbe „Prag-Evropski grad kulture 2000.“: jun/jul 2000. god.
- Autorska izložba slika u pozorištu „Orfeus“, Prag, 5.: april 2001. god.
- 4. "Salon d´Art et Création“ – CHÂTELLERAULT (Francuska): septembar 2002. god.

 

Akt V. - 2007 g.

 
U južnoj Češkoj - 2005 g.

- Autorska izložba slika u „Le Bistrot Levallois“, PARIS: oktobar 2002.god.
- Autorska izložba slika u palati „MPF Assurances“, TOURS (Francuska): maj 2004.god
- Autorska izložba slika u palati „COFACE“, PARIZ-DEFANS: jun 2004.god.
- Autorska izložba u Knjižnici u Pragu 13, Stodůlky: svibnja - lipanj 2013. god.

Okolica Buštehrada (Češka) - 1997 g.

- Autorska izložba u slika umjetnika iz Prague 13 u Gradskoj vijećnici Pragu 13, Stodůlky - lipnja 2013
- 2. Autorska izložba u Knjižnici u Pragu 13, Stodůlky: septembar - oktobar 2013. god.
- 3. Autorska izložba u Knjižnici u Pragu 13, Stodůlky: veljača - april 2015. god.
- Autorska izložba u Autorskom izložbnom sali "Hagibor" u Prague 10: oktobar 2013. god.

 

Akt VIII. - 2009 g.

 
Nokturno u Alpama (Švicarska) - 2012 g.

- 2. Autorska izložba u Autorskom izložbnom sali "Hagibor" u Prague 10: 9.11. - 20.12. 2016.god.
- 3. Autorska izložba u Autorskom izložbnom sali "Hagibor" u Prague 10: 13.9.- 22.10. 2017
- "Utisci iz Francuske" - Izložba izvođača u "Café 35" (Francuski Institut) u Pragu 1: Januar-Februar 2018god.
- 4. Autorska izložba u Autorskom izložbnom sali "Hagibor" u Prague 2: 11.10. 2018god. - 6.1. 2019god.
- 4. Autorska izložba u Knjižnici u Pragu 13, Stodůlky: 4. - 28.6. 2019. god.
- 5. Autorska izložba u Autorskom izložbnom sali "Hagibor" u Prague 10: 5.11. 2019 - 31.1. 2020

 

U južnoj Češkoj - 2014

 
Akt XIII. - 2015

- Autorska izložba u Pensionata Charles Jordan u Prague 7: 18.2. - 31.3. 2020
- 5. Autorska izložba u Knjižnici u Pragu 13, Stodůlky: 2.7. - 27.8. 2020. god.
- Autorska retrospektivna izložba u Jevrejskoj gradskoj kući, Prag 1: 3.9. - 17.9. 2020. и 3.9. - 22.9. 2021
- Autorska retrospektivna izložba u Gradskoj kući Praga 13, Stodůlky: 8.11. - 26.11. 2021
- 6. Autorska izložba u Autorskom izložbnom sali "Hagibor" u Prague 10: 4.4.- 9.6. 2022
- 6. Autorska izložba u Knjižnici u Pragu 13, Stodůlky: 7.9. - 30.9. 2022. god.


Njegove slike nalaze se u privatnim kolekcijama ne samo u Češkoj već i u drugim evropskim zemljama (Francuska, Švajcarska, Njemačka, Poljska, Italija, Ukrajina, Belgija), u Africi (Tunis) i u Sjevernoj Americi (Kanada).


E-mail: alois.styndl (@) seznam.cz
>>>Galerie<<<